Intresseanmälan

OBS! Att tänka på innan ni skickar intresseanmälan:


Familjer som väljer att adoptera en hund måste vara berredd på att en flytt kan ha inverkan på hunden.

Man måste vara villig att jobba med sin nya familjemedlem för att få det som eventuellt inte fungerara direkt ska göra det på sikt.


Vi tycker att dem som har adopterad har inte rätt att ställa en mängd krav på sin nya hund med tanke på dess bakgrund utan hunden har däremot rätt att ställa krav på adoptörer förståelse, tålamod, empati, tid och det vore väll bra att familjen skulle tillrättalägga miljön för att främja hundens anpassning.


Det kräver mycket mer förtroende för att släppa in en okänd människa i sin närmsta kroppzon eftersom för hundar som bara träffat människor som vill dem illa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unsplash